Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Výzkumným problémem této práce je proces vytváření a aplikace rodičovských mediačních strategií ve vztahu k dětem a internetu. Hlavní výzkumná otázka zní: Jakými způsoby rodiče zajišťují bezpečnost svých dětí na internetu? Je zkoumán náhled rodičů a dětí na internet, pravidla pro využití internetu jsou stanovována v rodinách, mediační strategie rodiče používají k ochraně dětí v online prostředí a ke zvýšení jejich mediální gramotnosti. Práce se také zabývá vnímáním rizik na internetu, získávání informací o online bezpečí/nebezpečí a sdílení zkušeností v této oblasti.

Rok sběru: 2010;2011
Sběratel dat: Bc. Iva Doležalová
Cílová populace: 15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů
Velikost souboru: 29
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím metody zakotvené teorie. Rozhovory byly analyzovány pomocí Atlas.TI.

Děkujeme za vaše sdílení.