Síť ovládl mobilní internet

Ještě na přelomu 20. a 21. století byly možnosti mobilního připojení k internetu v České republice značně omezené, připojení bylo velmi pomalé a drahé. Značný skok v kvalitě připojení přinesly až vysokorychlostní mobilní sítě třetí generace.

První komerční provoz vysokorychlostní mobilní sítě třetí generace (3G) byl spuštěn v roce 2001 v Japonsku. Ve stejném roce u nás proběhla dražba kmitočtů pro provoz 3G sítí. Bohužel podmínky kladené na vítěze dražby byly poměrně benevolentní, a provozovatele sítí tak nemotivovaly k rychlému nasazení nové technologie. V ČR byl spuštěn komerční provoz 3G sítí až v roce 2005 a pokrytí se rozšiřovalo pozvolným tempem.
Ke konci roku 2010 se, především díky pokrytí hustě osídlených měst, nacházelo v dosahu vysokorychlostní mobilní sítě 3G celkem 37–43 % obyvatel. Například společnosti Vodafone tak stačila k pokrytí 41 % populace pouhá 4 % našeho území. Historicky nejvyššího pokrytí 3G sítěmi dosáhl T-Mobile, který k polovině roku 2012 nabízel signál na 48 % území ČR, tj. 84,5 % populace. Mimo větší města byl člověk odkázaný na pomalý mobilní internet nebo hledání volné Wi-Fi, tolik specifické pro domácí trh s pevným připojením k internetu. V roce 2017 tvořil bezdrátový přístup k internetu technologií Wi-Fi 35 % všech pevných vysokorychlostních přípojek v ČR. Tak vysokému podílu se neblíží žádná z dalších zemí EU.

Rok sběru: 2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: Evropa 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Sběr dat v ČR provedl ČSÚ, sběr dat v EU provedl OECD BROADBAND STATISTICS.

Děkujeme za vaše sdílení.