MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Technologie a bezpečnost

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn

Kvízová otázka (zvolte správnou odpověď):

K čemu se používá VPN?

 1. k zabezpečení dat
 2. ke komunikaci v rámci týmu
 3. k plánování úkolů v rámci týmu

VPN se ve firmách používá k zabezpečení dat. Jedná se o zabezpečené šifrované připojení mezi dvěma sítěmi nebo mezi konkrétním uživatelem a sítí.

Zavádění nástrojů: doporučení z případových studií

Práce z domova by zřejmě vůbec nefungovala bez nástrojů používaných ke komunikaci a organizaci práce.

Tipy a doporučení:

 1. Dopředu si ujasněte, které nástroje se budou používat k zajištění asynchronní komunikace, organizace práce a dalších potřeb.
 2. Ověřte si, zda se všichni členové týmu zvládnou přihlásit a zda umí využívat potřebné funkce. Pokud tomu tak není, měli by být proškoleni zkušenou osobou. Kromě toho mohou manažeři své podřízené odkázat na video návody, vytvořit návod pomocí printscreenů apod.
 3. Využívejte v rámci firmy omezený počet nástrojů tak, aby nedocházelo k zahlcení, dokumenty byly uložené na jednom místě a nedocházelo k tříštění komunikačních kanálů.

 

Tipy z případových studií:

Ve firmě Scio jsme mohli v době realizace studie sledovat přechod k jednotné platformě (Google Workspace). Stejnou platformu využívají také ve firmě Avast, kde jsme se dozvěděli, že firma směřuje k tomu, aby byla data shromažďována do jednoho místa (single source of truth). Ve firmě Freelo jsou všechny úkoly, podklady a komunikace k nim shromažďovány ve stejnojmenném nástroji Freelo.

Zabezpečení dat

Respondenti všech sledovaných firem se shodli na tom, že jedním z klíčových předpokladů práce z domova je kvalitní zabezpečení dat.

K bezpečnostním opatřením patří:

 1. VPN (zabezpečené šifrované připojení mezi dvěma sítěmi nebo mezi konkrétním uživatelem a sítí)
 2. Šifrování obsahu dat na disku
 3. Dodržování zásad pro používání hesla:
  1. Heslo by mělo být dostatečně silné (obtížně zjistitelné, dostatečně dlouhé, obsahující kombinaci znaků malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků). O zásadách tvorby hesel se více dočtete zde: https://portaldigi.cz/6-zasad-tvorby-bezpecneho-hesla/
  2. Pro různé účty bychom měli používat různá hesla.
 1.  

Jak si zapamatovat všechna hesla?

Použijte správce hesel: specializovaný program, který udržuje hesla dobře zašifrovaná. Do správce hesel se uživatel připojí jedním superheslem. Jednotlivá hesla si může přečíst ve správci hesel. Program nabízí možnost integrace jako rozšíření do prohlížeče v počítači nebo na telefonu, hesla pak sám doplňuje do patřičných políček formulářů.

Ve firmě Freelo používají pro tento účel 1password

 1. Na různé úrovně omezený přístup k datům klientů 
 2. Oddělení pracovního prostředí od soukromého (firemní notebook, pracovní profil)
 3. Ve větších firmách může fungovat speciální oddělení. Ve firmě Avast funguje oddělení Information Security Office (pozn. česky lze volně přeložit jako kancelář pro bezpečnost informací).
 4. Pravidelné vzdělávání zaměstnanců v této oblasti (viz doporučené kurzy a kvízy)

 

Doporučené zdroje:

 

Testy, které můžete doporučit zaměstnancům:

 

Kurzy a výuková videa, které můžete doporučit zaměstnancům: