Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost neboli počítačová bezpečnost je pojem zahrnující hned několik samostatných činností. Ve své podstatě se ale zabývá zabezpečením informací v digitálním prostředí. To obsahuje jak zajištění ochrany proti neoprávněnému vniknutí, tak zabezpečení komunikace, či prevenci rizikového chování uživatelů. V praxi se postupuje dle kroků Prevence – Detekce – Náprava.

Preventivní kroky kyberbezpečnosti mají často i edukativní charakter. Patří mezi ně totiž školení uživatelů a jejich seznámení s problematikou a možnými riziky – a postupy, jak jim předejít. Jedná se často o nejsnadnější způsob, jak předejít možným únikům dat. Do prevence také spadá omezení dalších rizik, jako je přímý útok, či možnost “odposlouchávání” přenesených dat. K tomu slouží zabezpečené vzdálené přístupy v podobě VPN, nebo přímo cloudové služby s vícefázovým ověřováním. Těmito způsoby se eliminuje možné riziko ztráty dat během komunikace se serverem.  

Detekce rizik v kyberbezpečnosti může mít nejen aktivní, ale i preventivní charakter, kdy si zmapujeme možná rizika a následně je napravíme – ještě před samotným únikem dat. Pokud k tomuto úniku ale již došlo, či byla jinak narušena bezpečnost dat, nebo sítě, je nutné hrozby identifikovat co nejdříve a přejít k nápravě. Uživatel je většinou varován automatizačními systémy, jako jsou antiviry, či jiné síťové kontroly. 

Náprava je krok stejně důležitý jako Prevence, či rychlá Detekce. V tomto kroku dochází k odstranění potencionálních, či probíhajících rizik. Napravíte slabé místo v systému a v praxi to často pro uživatele znamená, že byl odstraněn škodlivý software ze sítě nebo jeho počítače. Výsledky tohoto kroku by se také měli vždy promítnout do Prevence, kdy nové znalosti zahrneme například do školení uživatelů, či se jako uživatel vyhneme určitým rizikovým akcím.​​

Děkujeme za vaše sdílení.