MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / DigiStrategie 2020, DigiKatalog a DigiKoalice – spolupráce tří digitálních projektů

DigiStrategie 2020, DigiKatalog a DigiKoalice – spolupráce tří digitálních projektů

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Práce s počítačem, sdílení ve virtuálním online prostředí či orientace na internetu. Dovednost komunikovat v online prostředí, ale také bezpečně užívat digitální technologie. To jsou jen střípky z oblasti digitální gramotnosti, která je v osobním i profesním životě dnes považována za nezbytnost.

Osvojením si těchto a dalších kompetencí se zvyšuje kvalita života, otevírají se možnosti pracovní a osobní seberealizace a rozvoje potenciálu. Používání digitálních technologií je důležité pro sociální začlenění do společnosti.

Naše Digi projekty

Projekty realizované Fondem dalšího vzdělávání, DigiStrategie 2020 DigiKatalog podporují rozvoj digitální gramotnosti a digitálních kompetencí. Zpřístupňují řadu praktických informací ke zvýšení digitální gramotnosti v online podobě na jednom místě, kterým je Portál Digi. Oba projekty velmi úzce spolupracují a komunikují aktivně také s jinými projekty a organizacemi.

Jedním z předních partnerů a spolupracovníků je DigiKoalice

DigiKoalice je uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR za účelem uspět na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

Nové možnosti spolupráce

V měsíci květnu byl sepsán závazek pro DigiKoalici, ve kterém jsme slíbili, že bude vytvořen autoevaluční nástroj ověřující digitální kompetence, který členové koalice budou moci otestovat. Dále vytvoříme online vzdělávací prostředí, online kurzy a metodické nástroje pro rozvoj digitálních kompetencí. Jedna z metodik, kterou v projektech vypracujeme, se zaměří na téma Zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií, což podpoří organizace a firmy, které se chystají umožnit svým zaměstnancům pracovat z domova. S DigiKoalicí úzce spolupracujeme v rámci pracovních skupin a na tvorbě autoevaluačního nástroje ověřujícího digitální kompetence.

Spolupráce na DigiSlovníku

DigiSlovník vysvětluje pojmy, které nemají jednotnou definici a jsou pro spoustu lidí stále velkou neznámou. Víte, kdo je to digitální domorodec nebo co je to digitální propast? Oslovili jsme členy DigiKoalice ke spolupráci na vydefinování pojmů do našeho DigiSlovníku, který je přístupný na PortáluDigi. Jednotlivé pojmy budou také publikovány na našem facebooku a jsou využitelné pro pracovníky v IT, ve školství, pro studenty, ale především pro všechny, které téma zajímá.

Věříme, že spolupráce a komunikace mezi jednotlivými aktéry je klíčová pro dosažení cílů, které si projekty vytyčily. Také se snažíme o propojení aktérů proto, aby šíření povědomí o potřebnosti rozvoje digitální gramotnosti mělo co největší dopad. Důležitost tématu vnímáme z toho důvodu, že technologie již jsou součástí našeho každodenního života.