MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Podporujeme rozvoj digitální gramotnosti v Brně

Podporujeme rozvoj digitální gramotnosti v Brně

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Vzdělávání nás provází v každém věku. Probíhá v dětství, v dospělosti i ve stáří. Stejně tak digitální technologie mají na nás vliv, ať jsme malí či velcí. A proto vzdělávání a digitální gramotnost spolu velmi úzce souvisí.

I když podpora a rozvoj digitální gramotnosti stále hledá své pevné ukotvení v osnovách našeho vzdělávacího systému, důležité je, že snahy o zvyšování kvality a samotného přístupu jsou viditelné. Digitální vzdělávání je tak alespoň na formální úrovni zajištěné.

Co ale nabízí další vzdělávání, tedy vzdělávání dospělých, kteří již působí na pracovním trhu a chtějí či potřebují se dále vzdělávat? I těm se dostává dnes poměrně široká nabídka možností. Získat digitální vzdělání je možné v rámci kurzů při vysokých školách či rekvalifikací při Úřadech práce. Další nabídka přichází od volnočasových organizací, knihoven, základních škol nebo pro samouky je dostupná řada kurzů v online prostředí, tedy na internetu.

Pracovní se​​tkání v Brně

Protože v rámci projektů podporujeme digitální gramotnost u aktérů trhu práce a zaměstnanců, vydali jsme se ve čtvrtek 26. dubna 2018 do Brna, kde se v prostorách Food Incubatoru, z. s. uskutečnilo jednání zástupců projektů DigiStrategie 2020 a DigiKatalog s potenciálními partnery organizací v Brně.

Setkání se zúčastnili zástupci z Masarykovy univerzity, Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Waldorfské základní a mateřské školy, Dětského centra či z městské části Brno-Komín. Jednalo se o možnosti zapojení se do pilotáže autoevaluačního nástroje ověřujícího digitální kompetence, využití metodických materiálů pro volnočasové organizace pracující s dětmi nebo použití metodiky identifikující digitálně vyloučené.

Citace

I my v projektech jsme otevřeni novým možnostem spolupráce a partnerství. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat zde na Portálu Digi, či webových stránkách projektů: www.digistrategie.cz a www.digikatalog.cz

A co jsme domluvili?

Masarykova univerzita

Se zástupci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jsme domluvili pilotáž autoevaluačního nástroje digitálních kompetencí, kterým projdou studenti fakulty. Na základě pilotování budou vyvozeny potřebné úpravy a změny, které se následně zapracují do autoevaluačního nástroje.

Sokol a dětské centrum

Zástupce Sokola a Dětského centra zaujala možnost otestovat metodické materiály, které se v projektech připravují a jsou zaměřeny na téma využívání digitálních technologií v pedagogice volného času.

MČ Brno-Komín

V rámci plánovaných roadshow a workshopů bude zrealizovaná pilotáž roadshow na městské části Brno-Komín. Obsahem roadshow bude představení aktivit a výstupů projektů. Aktuálně se v projektu DigiStrategie 2020 připravuje metodika k identifikaci digitálně vyloučených osob, kterou mohou využít samosprávy, školy a komunity.

V Brně nás také zaujal koncept Smart City. Snaží se o využití informačních a komunikačních technologií, což povede ke zkvalitnění života občanů a podniků, ale také efektivnějšímu řízení, zajištění konkurenceschopnosti a vytvoření lepších řešení pro město.