MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Kdo jsou digitálně vyloučení a kde je najdeme?

Kdo jsou digitálně vyloučení a kde je najdeme?

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Bez digitálních technologií se dnes již neobejdeme. Aby člověk 21. století uspěl v osobním i pracovním životě, je nutné mít osvojené digitální kompetence a efektivně je používat – pro komunikaci, ke vzdělávání či k online nakupování.

A co ti, kteří nemají k počítači přístup, nepoužívají smartphony či dokonce odmítají digitální technologie používat? Tito lidé potřebují podp​ořit a motivovat, ukázat, jak s technologiemi pracovat a vyzdvihnout jejich klady. A každý by měl být proškolen v bezpečném chování na internetu​​.

Nejen na tyto jedince, ale na celou společnost by se měly zaměřit veřejné instituce, města, obce a vzdělávací organizace, které budou informovat, vzdělávat a také motivovat k používání digitálních technologií.

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR byla vypracována pracovní skupinou projektu DigiStrategie 2020. Jde o důkazový materiál, jehož podstatou bylo popsání základních sociálních jevů, které mají negativní vliv na stav digitální gramotnosti a úroveň digitálního začlenění občanů do moderní společnosti. Za neméně důležité považujeme popsání a zarámování sociodemografických charakteristik a typologií občanů ČR tak, aby na ně bylo možné orientovat nástroje – inkluzivních – veřejných – politik. Ať už jde o oblast vzdělávání, zdravotní a sociální péče nebo budoucnosti práce a obecně rovných příležitostí. ​ ​
dv.PNG 

Při zpracování materiálu jsme si byli vědomi svými limity. Zejména pak v případě již známých a sledovaných primárních dat a ukazatelů digitální gramotnosti, kterých je v našich podmínkách stále zásadní nedostatek. Přesto doufáme, že naše sekundární analýza přispěje k​ pomoci řešení problému, kterým digitální vyloučení bezesporu je.

Analýza nabízí mimo jiné mapu digitálně vyloučených a ohrožených digitálním vyloučením napříč regiony.

Podívejte se na webovou infografiku nebo si stáhněte celý dokument v PDF.

​Co je to digitální vyloučení a kdo je ohrožený digitálním vyloučením? Výklad těchto pojmů, další metodiky, studie, články nebo události najdete na: PortálDigi.