MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Léky přes internet Češi příliš nekupují, informace o zdraví hledá však každý druhý

Léky přes internet Češi příliš nekupují, informace o zdraví hledá však každý druhý

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Český statistický úřad vydal analýzu o využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice za rok 2019. Ta jasně ukazuje, že internet je pro nás stále využívanějším prostředkem, jak si vyhledat informace. V tomto konkrétním případě se jedná o vyhledávání informací o zdraví, nemocech a možnostech léčby obyvateli Česka v minulém roce.

Z výsledků analýzy Výběrového šetření o využívání ICT v domácnostech mezi jednotlivci vyplývá, že informace o zdraví a nemocech si vyhledávají převážně ženy. S poměrem 62,7 % ku 41,8 % vedou pomyslnou příčku. 

Nejspíše nebude překvapivé, že nejvíce aktivních uživatelů je ve věku 25-34 let. Seniorů bylo naopak nejméně, a to 29,2 %. Ale příjemným překvapením je, že jsou z věkových skupin nejaktivnější. Téměř tři čtvrtiny z dotazovaných seniorů využívá internet k vyhledávání tohoto druhu informací. 

Aktivními ve vyhledávání informací o zdraví, či léčbě nemocí jsou nejvíce osoby s vysokoškolským vzděláním. Mezi nejaktivnější skupinu ve vyhledávání zdravotních informací patří matky na mateřské dovolené. Těm konkurují aktivitou snad jen zmiňovaní lidé v důchodovém věku. 

 

Srovnání se světem

Z globální pohledu na tom jako Češi nejsme vůbec špatně. 64,9 % z nás si vyhledává informace o zdraví na internetu. To jsou téměř dvě třetiny a nacházíme se nad průměrem členských zemí Evropské Unie. Finsko s Kyprem a Chorvatskem pomyslný žebříček vedou. Například ve Finsku si vyhledává potřebné informace více než 80 % uživatelů.

 

I v globálním žebříčku obsazují první pozice s vyhledáváním informací o zdraví ženy. Jen v Chorvatsku a na Kypru vyhledávají informace také poměrně aktivně muži. Nejhůře, co se týče aktivity mužské části populace, jsou na tom Rumunsko a Bulharsko. U nás se muži zajímají o zdravotní informace o něco méně, nežli je průměr EU28.

Zajímají vás další statistické údaje? Navštivte naši sekci DigiData.

V Česku to ještě není populární

U nás stále převládá určitá opatrnost k informacím na internetu, stejně jako jistá averze k online konzultacím s doktory. To první, uznáváme, může být občas dezinformační, ale konzultace s lékaři jsou výbornou alternativou. Proč nevyužíváme online konzultace lékařů a zdravotních zařízení může mít více důvodů. Statisticky se ukazuje jeden hlavní: dle posledních dostupných informací tuto možnost nabízí pouze necelých 13 % českých ordinací. 

Stejně tak nákup léků po internetu je u nás spíše občasnou záležitostí. Online můžeme již nakoupit mnoho volně dostupných léků, či vitamínů a doplňků stravy, ale pouze 8,2 % 

dotázaných Čechů uvedlo, že nakoupili v minulém roce výše zmíněné produkty online. A z toho je dvakrát více žen než mužů. Opět nejčastěji nakupovali lidé ve věku 24-34 let a nejméně lidí důchodového věku. Necelé 4 %. 

Zdroj: Český statistický úřad