9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

Sběratel dat:
HR agentura Online People
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, cekem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102
Celostátní projekt E-bezpečí

Celostátní projekt E-bezpečí

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
není uvedeno
Češi se do počítačových kurzů nehrnou

Češi se do počítačových kurzů nehrnou

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
sběř dat provedl ČSÚ
České děti a Facebooku

České děti a Facebooku

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
online dotazník
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Sběratel dat:
Centrum pro digitální budoucnost (USC Annenberg, USA)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovory.
Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Sběratel dat:
Trexima
Popis způsobu sběru:
data do databáze jsou získávána od společností nabízejících kurzy dalšího vzdělávání, šetření probíhalo průběžně
Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

Sběratel dat:
MŠMT
Popis způsobu sběru:
Databáze udělených akreditací, šetření probíhalo průběžně od roku 1991
Digital Competence Framework for citizens

Digital Competence Framework for citizens

Sběratel dat:
Joint Research Centre
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Digitální kompetence – digitální gramotnost

Digitální kompetence – digitální gramotnost

Sběratel dat:
European Certification of Digital Literacy
Popis způsobu sběru:
neuvedeno
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti

Dospělí na okraji informační společnosti – specifika překonávání digitální propasti

Sběratel dat:
Hana Zukalová, FF MU
Popis způsobu sběru:
hloubkové rozhovory, které probíhaly v místě zvoleném respondentem
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Sběratel dat:
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .
Dvě třetiny pracujících používají IT

Dvě třetiny pracujících používají IT

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

Sběratel dat:
RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.
Popis způsobu sběru:
testováno bylo 99 studentů VŠ
EU Kids Online

EU Kids Online

Sběratel dat:
London School of Economics and Political Science. Department of Media and Communications, za ČR prof. David Šmahel, Ph.D. a kol (FSS MU Brno)
Popis způsobu sběru:
face-to-face standardizované rozhovory doplněné dotazníky
Fenomén Minecraft v českém prostředí

Fenomén Minecraft v českém prostředí

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
I potraviny se kupují kliknutím

I potraviny se kupují kliknutím

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
ICT Kompetence učitelů

ICT Kompetence učitelů

Sběratel dat:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis způsobu sběru:
kvalitativní sběr dat u cílové skupiny pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol
Informační gramotnost

Informační gramotnost

Sběratel dat:
Ministerstvo informatiky ČR, STEM/MARK
Popis způsobu sběru:
15 tisíc náhodně vybraných ve věku 18-60 let, pak bylo přidáno dalších 500 jedinců ve věku 15-17 a 500 jedinců ve věku nad 61 let. Celkem tedy bylo v první fázi dotazováno 16000 respondentů. 500 respondentů testováno.
Informační gramotnost VŠ studentů

Informační gramotnost VŠ studentů

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření v knihovnách.
Informační společnost v číslech 2014-2016

Informační společnost v číslech 2014-2016

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
standardní
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření. V jednotlivých letech vyplnilo 16, 14, 15 vysokých škol (z 26 veřejných VŠ), celkem 763 zaměstnanců.
Internet - fenoménem dnešní doby

Internet – fenoménem dnešní doby

Sběratel dat:
GfK
Popis způsobu sběru:
standardní
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Sběratel dat:
EUROSTAT, Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).
Jaké jsou internetové děti

Jaké jsou internetové děti

Sběratel dat:
Seznam.cz
Popis způsobu sběru:
2 části – první byla zaměřená na uživatelské zvyklosti dětí, kdy děti při hodinách výpočetní techniky vyplnily on-line dotazníky a druhá na zvyklosti učitelů informatiky.
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Sběratel dat:
Evropská komise
Popis způsobu sběru:
Neuvedeno
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání

Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání

Sběratel dat:
STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.
Popis způsobu sběru:
Šlo o 1313 respondentů z celé ČR ve věku 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje). Standardizované osobní rozhovory (face to face) provedli tazatelé STEM v prosinci roku 2006.
Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Sběratel dat:
Česká školní inspekce
Popis způsobu sběru:
testové úlohy, doprovodné dotazníky
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Sběratel dat:
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Popis způsobu sběru:
testové úlohy, doprovodný dotazník
Na sociálních sítích je už každý druhý

Na sociálních sítích je už každý druhý

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci se společností Eurostat
Národní výzkum kyberšikany učitelů

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
Nebezpečí internetové komunikace IV

Nebezpečí internetové komunikace IV

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Více na internetových stránkách výzkumu
OMG Research – Fenomén šedesátníků

OMG Research – Fenomén šedesátníků

Sběratel dat:
OMG Research společně s Media Club
Popis způsobu sběru:
V první části byl proveden kvantitativní výzkum, dle kterého byly respondenti segmentováni do 6 skupin. Ve druhé části výzkumu byl s jedním vybraným zástupcem z každé skupiny proveden etnografický hloubkový rozhovor.
PISA 2012

PISA 2012

Sběratel dat:
OECD
Popis způsobu sběru:
Žákovský dotazník otázky IC01-IC22, testové úlohy, doprovodné dotazníky
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Data ze šetření Statistika rodinných účtů
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Sběratel dat:
Bc. Tomáš Neuberg
Popis způsobu sběru:
104 ze 182 oslovených zaměstnanců úřadu MČ Praha 7.
Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

Sběratel dat:
Mgr. Pavel Sládek
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Sběratel dat:
Microsoft
Popis způsobu sběru:
Online strukturovaný dotazník, kvóty na věkové skupiny (rovnoměrné rozložení věkových skupin 11-15, 16-19, 20-23, 24-27, 28-30)
Průzkum webových stránek veřejné správy

Průzkum webových stránek veřejné správy

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Kvantitativní šetření – sběr údajů z webových stránek
Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Sběratel dat:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UPOL
Popis způsobu sběru:
Studenti byli osloveni prostřednictvím komunikačních kanálů Univerzity Palackého, prostřednictvím webových stránek projektu E-Synergie a E-bezpečí.
Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Sběratel dat:
Bc. Iva Doležalová
Popis způsobu sběru:
Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím metody zakotvené teorie. Rozhovory byly analyzovány pomocí Atlas.TI.
Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sběratel dat:
Digistrategie 2020
Popis způsobu sběru:
Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti  Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník) Od 2012 možnost kompletního vyplnění dotazníku on-line.
Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Sběratel dat:
MŠMT
Popis způsobu sběru:
3370 insittucí, dotazníkové šetření
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
Síť ovládl mobilní internet

Síť ovládl mobilní internet

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat v ČR provedl ČSÚ, sběr dat v EU provedl OECD BROADBAND STATISTICS.
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Sběratel dat:
Patrik Okosy
Popis způsobu sběru:
Žáci ZŠ - 28 dotazníků, 16 hoši, 12 dívky Studenti SŠ – 22 dotazníků, 16 muži, 6 ženy
Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol ČR, odborná komise IVIG
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Sběratel dat:
Centrum pro mediální studia při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CEMES)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem – kombinace dotazování PAPI (76 %) a CAPI (24 %). Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník. Počet proměnných: 143.
Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Kvantitativní vyčerpávající dotazníkové šetření
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové kvantitativní dotazníkové šetření
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Face-to-face rozhovory metodou CAPI.
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
osobní rozhovor s použitím počítače (CAPI)
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Výzkumný vzorek byl složen především žáky základních a středních škol v České republice. Pohlaví bylo zastoupeno půl na půl, z hlediska věku rozdělení do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let.
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Sběratel dat:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Seznam.cz a Google
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření.
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Vzdělávání dospělých – specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Dotazování v domácnostech. Členové domácnosti ve věku od 18 do 69 let. V průběhu sběru dat byly shromážděny údaje o 10 190 respondentech.
World Internet Project 2014

World Internet Project 2014

Sběratel dat:
MEDIAN
Popis způsobu sběru:
Face-to-face rozhovory metodou CAPI. Stratifikovaný náhodný výběr kombinovaný s kvótním výběrem
Způsob získávání digitálních dovedností

Způsob získávání digitálních dovedností

Sběratel dat:
Český statistický úřad/Eurostat
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače