MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí

Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Přiblížit školákům svět techniky, rozvinout logické myšlení a hravou formou je seznámit s nejnovějšími technologiemi, které utváří svět kolem nich. To vše v souladu s rámcovými vzdělávacími plány a s důrazem na obsah nového ICT kurikula v současnosti zaváděného do škol. Takový je cíl vzdělávacích programů, které nabízí nově vybudované Magenta Experience Center na pražském Pankráci. Výukovými a tematickými kurzy zde prošlo již více než 500 školáků, přičemž pilotní běhy byly realizovány v rámci letních příměstských táborů a bloky pro školy probíhají od října letošního roku. Jednotlivé programy vznikly ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávací programy v Magenta Experience Center se zaměřují na rozvoj digitálních kompetencí, které jsou nově součástí rámcových vzdělávacích plánů pro základní školy. Aktivity využívají principy zážitkové pedagogiky, přednášky jsou interaktivní a pracují s inspirativním prostředím centra, které nabízí široké možnosti využití. Společným cílem všech vzdělávacích programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující učebnici nového formátu.

„Dlouhodobě investujeme do podpory vzdělávání a zaměřujeme se na digitální inkluzi. Využívání technologií musí jít ruku v ruce se zvyšováním digitální a mediální gramotnosti i péčí o duševní zdraví. Proto začínáme se vzděláváním u nejmladší generace,“ dodává Petr Jonákředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

Jednotlivé kurzy se zaměřují na témata jako Internet věcí, robotika a AI, 3D tisk, ale i na problematiku digitální stopy a zodpovědného chování na internetu. Kurzy probíhají pod vedením odborných lektorů a jejich obsah vytvářejí zkušení ambasadoři. Jedním z nich je například vzdělávací projekt makeITtoday, který přináší kurzy věnované robotice a umělé inteligenci. Internet věcí poodhalí lektorka Mária Šimůnková, oblast 3D tisku vzala pod svá křídla společnost Prusa Research, téma digitální stopy zaštítí poradce pro digitální bezpečnost Karol Suchánek a moderní technologie pak lektor Petr Vyhnálek. 

T-Mobile MakeITtoday

„Na našich kurzech každý den vidíme, že programování může děti nadchnout, když se s nadšením učí. Proto se nám líbil nápad, že můžeme v rámci workshopů učitelům i žákům škol ukázat, jak může taková moderní hodina nové informatiky a digitálních kompetencí vypadat, a poskytnout jim mentoring pro jejich vlastní hodiny,“ dodává Barbora Stibor z organizace makeITtoday.

Nabídka vzdělávacích programů cílí na žáky druhého stupně ZŠ, první ročníky víceletých gymnázií a 20-30členné kolektivy. Celý program v délce 2×45 minut je zdarma a v budoucnu nabídne i další podklady pro navazující práci učitelů s dětmi. Kromě pravidelných programů nabízí Magenta Experience Center i vzdělávací workshopy s flexibilními termíny i tematickou náplní. Nabídku kurzů a možnosti vzdělávacích aktivit najdou školy na:  magentaexperience.cz