MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Než vyjdete ven, nasaďte si také eRoušku

Než vyjdete ven, nasaďte si také eRoušku

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

eRouška je výsledkem společné aktivity českých technologických firem a IT nadšenců covid19cz. Jedná se o součást systému Chytrá karanténa Ministerstva zdravotnictví České republiky. Aplikace za pomoci mobilních technologií umožňuje vysledovat, zda-li jste přišli s nakaženými virem COVID-19 do styku. Aktuálně se těší významné popularitě a mnoho Čechů ji již využívá.

Aplikace eRouška funguje, zjednodušeně řečeno, jako evidence osob, s kterými jste přišli do styku. V jednoduchém seznamu vidíte anonymizovaná data a úroveň kontaktu. Trackování zde probíhá na principu Bluetooth signálu. Čím silnější signál Bluetooth si dvě zařízení s eRouškou vymění, tím byl kontakt bližší. Takový signál je pak zobrazen jednotkami decibelů nad milimetry. Čím vyšší hodnota, tím logicky blíže jste stáli. Zaznamenává se i doba trvání takového kontaktu a pro ujištění aplikace přistupuje i k GPS poloze. Ale pouze jako sekundární kontrolní element. Primárně se řídí dle Bluetooth.

Data jsou v aplikaci, která je dostupná pro platformu Android i iOS, zaznamenána dle časových hodnot a síla signálu je barevně oddělena. Pokud se pak u někoho prokáže nákaza, může předat seznam pracovníkům hygienické stanice. Ti pak na základě získaných dat mohou kontaktovat osoby, které přišly s nakaženým do styku.         


Aplikace vznikla v rámci aktivity covid19cz a je součástí systému Chytrá karanténa. Ta má oddělit nemocné a potenciálně nakažené od zdravých osob. Účelem chytré karantény je identifikovat co největší počet rizik. A v době, kdy máme chytré telefony neustále při sobě, se může jednat o velice důležitý prvek, jak omezit organické šíření viru. 

Samozřejmě se objevily i opoziční hlasy, které nesouhlasí se sledováním své osoby, a to ani v době pandemického ohrožení. Aplikace však nesbírá žádná osobní data. Uživateli je po registraci přidělen unikátní identifikační znak, který nijak nereflektuje na danou osobu. V seznamu setkání tak vidíte jen datum, čas, ID a sílu přijatého signálu, tedy RSSI. Při registraci uživatel zadává jen své telefonní číslo, na které jej v případě potřeby může kontaktovat pracovník hygienické stanice. 

K fungování není potřeba internetové připojení, proto je funkční například i v metru. V aplikaci najdete běžná setkání i tzv. blízká setkání. Ta běžná jsou většinou lidé, okolo kterých projdete a síla signálu není nikterak vysoká a čas kontaktu je krátkodobý. Do blízkých setkání se zapisují jen ta, která byla v síle signálu -70 dbm a výše. Pokud se u někoho z vašich setkání prokáže nákaza, kontroluje se také, jak blízko jste byli s dotyčným a zda-li aplikace zaznamenala kontakt v délce alespoň 15 minut (může se jednat i o součet za posledních 24 hodin).

Mohlo by vás zajímat: Význam digitálních technologií v období koronaviru stoupá​