MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Vzdělávání pedagogů a vzdělavatelů v digitální gramotnosti

Vzdělávání pedagogů a vzdělavatelů v digitální gramotnosti

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Nástupem technologií se učitelům otevírají nové možnosti vyučování. Pedagogové mohou vytvářet zajímavý vzdělávací obsah a motivovat žáky a studenty k interakci. Zařazení technologií do výuky dělá učení zábavnějším a zajímavějším. Jaké jsou tedy možnosti jejich využití?

V dnešní době, téměř na každé základní škole, je k dispozici řada technologických nástrojů. Počítač, tablet, data projektor či interaktivní tabule. Nejen, že pro děti a studenty jsou technologie zajímavé a lákavé, ale jsou především efektivnější pro vzdělávání. Učitel může prezentovat učivo na dataprojektoru, pouštět výuková videa, zadávat úkoly na interaktivní tabuli nebo děti mohou procvičovat učivo formou didaktické hry na počítači či tabletu. I na středních a vysokých školách lze zařadit uvedené prvky do výuky. Zde ale dominuje používání online platformy – Moodle. Jedná se o nástroj pro tvorbu výukových materiálů a kurzů na internetu, v online prostředí. Student sem má přístup odkudkoli a kdykoli. Jedinou podmínkou je připojení k internetu, což dnes už není problém.

Evropský proj​​ekt DILABS Erasmus+

Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme na Fondu dalšího vzdělávání přivítali zástupce evropského projektu DILABS Erasmus+. Projekt je zaměřen na podporu a vzdělávání pedagogů, lektorů, zaměstnanců a organizací zapojených do vzdělávání dospělých. Mezi jeho aktivity patří zvyšování povědomí o možnostech vzdělávání, školení lektorů dospělých, zvyšování digitálních dovedností pro používání Moodlu, ale také podporování vlastního rozvoje pedagoga v digitálních dovednostech.

Představili jsme projekty​ DigiStrategie 2020 a DigiKatalog

Kolega, Josef Šmída, představil projekt DigiStrategie 2020 a zaměřil se na jeho téma, digitální vyloučení. V současné době se intenzivně věnuje koordinaci výzkumu a tvorbě metodiky zaměřené na digitálně vyloučené a jejich identifikaci. Také mluvil o dalších tématech projektu, kterými je Portál Digi nebo studie Otevřená data a Otevřené vzdělávací zdroje.

Zástupce DigiKatalogu, Hynek Načeradský, představil Smart online systém a jeho čtyři části.

  1. Autoevaluační nástroj stanovující úroveň jednotlivých přenositelných digitálních kompetencí. Uživatel si projde testovými otázkami a úkoly, které mu vyhodnotí úroveň jeho digitálních kompetencí a následně doporučí další možnosti vzdělávání.

  2. Vzdělávací online nástroj, který na základě vyhodnocení výsledků doporučí relevantní vzdělávací programy (e-learning) pro rozvoj konkrétních přenositelných digitálních kompetencí.

  3. Katalog přenositelných digitálních kompetencí pro 500 tzv. páteřních povolání.

  4. Interaktivní online nástroj metodických materiálů pro zaměstnavatele při zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií.

Vážíme si možnosti rozšířit povědomí o našich projektech i za hranice České republiky. Naše Digi projekty členy DILABS velmi zaujaly, těšíme se na zajímavou spolupráci. O novinkách v tomto směru vás samozřejmě budeme pravidelně informovat.