Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání

Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační společnosti význam médií a e-learningu do značné míry spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

I když masová media, mediální komunikace a mediální gramotnost jsou velmi častými náměty odborných, politických i žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud jen velmi málo publikaci, které by se snažily toto důležité téma uchopit a podrobněji zpracovat. Téma mediální gramotnosti a mediální výchovy se přitom stává stále běžnější součástí našich životů – proniklo dokonce již i do obsahu všeobecného vzdělávaní jako jedno z průřezových témat.

Související texty
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/medialni-gramotnost-novy-rozmer-vzdelavani
http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/medialni-gramotnost-novy-rozmer-vzdelavani

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter