MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Digitální vyloučení v ČR není dostatečně probádaným a popsaným jevem. Projekt DigiStrategie 2020 se tuto situaci rozhodl změnit a připravil sekundární analýzu na vzorku MML-TGI, tak zvanou Segmentaci a typologii osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR. Analýza české populace v oblasti stavu digitálního vyloučení potvrdila, že tento jev je fenoménem sociálního vyloučení a do budoucna bude potřeba se jím seriózně zabývat. Hlavní proměnné, které mají totiž vliv na míru digitálního vyloučení, jsou věk, vzdělání a příjem, ale také míra příležitostí, které mohou být dané regionální disproporcí. A tak zatímco u stárnoucích generací lze předpokládat nárůst problémů v případě začleňování do moderní digitální společnosti v tom nejširším slova smyslu, včetně schopností užívání občanských práv (například právo na informace), tak u mladších generací lze předpokládat problém naopak s nedostatečnou mírou digitálních kompetencí a gramotností, která bude nejen ovlivňovat jejich bezpečí a orientaci v digitálním světě (například právo na soukromí), ale také uplatnění na trhu práce a tak i důstojné místo ve společnosti (a další hospodářská, sociální a kulturní práva). Tento materiál je proto určen všem, kdo pracují v oblasti veřejných sociálních a vzdělávacích politik směrem k posilování společenské soudržnosti v moderní společnosti.

 

Hlavním cílem analýzy je pak v datech MML-TGI nalézt typické segmenty digitálně vyloučených osob a osob ohrožených digitálním vyloučením, na které by se mimo jiné mohla zaměřovat veřejná politika.