MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Jak být produktivní i při práci z domova?

Jak být produktivní i při práci z domova?

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Práce z domova, nebo také home office, se stává v době koronaviru pro mnoho lidí nutností. Zde musí být naplněn jeden důležitý předpoklad – že pracovat z domova vůbec jde. Řadě lidí tato forma vyhovuje, ale ostatní si musí na práci z domova teprve zvykat a učit se jí. Záleží na tom, jak je člověk nastaven.​

​Prvotním problémem je, že je člověk doma, což je prostor, kde jsou nastražena různá lákadla, která člověka odpoutávají od práce – místa zvoucí k poležení a posezení, plno jídla a pití, televize, která vysílá 24 hodin denně, knihovna s pěknými knížkami, audio a video přístroje, ostatní členové rodiny, kteří chodí do „mé domácí kanceláře“, oblíbené hry… Těmto a dalším pokušením se člověk musí ubránit, což je v současné době těžší, jelikož doma jsou i další členové rodiny, kteří se vzájemně rozptylují. 

Udělejte si časový rozvrh a buďte produktivní

Nicméně, zde mohou pomoci pravidla a přísnost sám na sebe, kdy si člověk rozdělí den na časové úseky, které pak dodržuje. Výhodou je, že si člověk může tyto činnosti naplánovat tak, aby skloubil práci, rodinu a myslel trochu i na své zdraví. Důležité je, aby se den neskládal jen z pracovních činností.

Základním předpokladem je začínat pracovat ve stejný čas jako by člověk šel normálně do zaměstnání. Důležité je vytvořit si společně rozvrh. Tak např. dopoledne pracujeme a děti se učí. Od půl jedné je čas na společné jídlo, procházku a relaxaci. Od půl čtvrté do šesti opět pracujeme a učíme se. Ve zbytku dne společně relaxujeme, bavíme se (komunikujeme) a věnujeme se zábavě a koníčkům.

Mohlo by vás zajímat: Aplikace, které vám usnadní a urychlí vaši práci

Důležité je uvědomit si, že je člověk nejvíce produktivní dopoledne, kdy má maximální energii a kdy dělá svou práci nejlépe (rychleji a s menší námahou). Dopoledne se dělají významné a náročné činnosti (plánování, vymýšlení, řešení problémů, rozhodování, důležitá on-line jednání…), chybou je plánovat na tuto dobu podružnější práci. Tyto činnosti se dávají na odpoledne, kdy je výkonnostní křivka dole a člověk není tak výkonný.  Sem patří rutinní nebo administrativní práce. Na závěr si člověk zhodnotí svůj den a naplánuje další. 

Čtyři dobré aplikace pro práci z domova


Google Meet

 Google Meet je výborný program pro každodenní pracovní setkávání s kolegy prostřednictvím internetu, kdy každý z účastníků sedí doma a komunikuje s ostatními. Největším přínosem Google Meet  jsou skupinové hovory nebo videohovory, do nichž se může zapojit desítky účastníků. Výhodou je sdílená obrazovka, kdy na monitoru je vidět např. prezentace, obrázek, dokument, zápis z porady aj.

 Google dokumenty 

 

Google dokumenty jsou velmi dobrým pomocníkem pro tvorbu společných dokumentů. Na jednom dokumentu může pracovat více lidí, a to ve stejný čas. Podmínkou je, že dostanou přístup do dokumentu. Když někdo provádí změny, ostatní je okamžitě vidí. Přitom spolu mohou komunikovat prostřednictvím Google Meet, případně mohou do dokumentu vkládat komentáře s otázkami nebo doporučeními.

Microsoft ToDo

 

ToDo je jednoduchá multiplatformní aplikace, která slouží jako správce úkolů. Ke každému je možné nastavit datum, poznámky i upomínky. 

ToDo je užitečná aplikace pro přehlednou správu a připomínání různých druhů úkolů a dalších událostí. Úkoly je možné označit hvězdičkou a určit tím vyšší prioritu. Úkoly je možné synchronizovat, sdílet s ostatními kolegy apod. Všechny záznamy je samozřejmě možné přehledně třídit, zobrazit splněné úkoly apod. V tomto programu jde jednoduchým způsobem vyhodnotit den a naplánovat den následující a neodchýlit se od dlouhodobých cílů. 

Pomodoro

 

Jednoduchá technika, která rozděluje pracovní činnosti do kratších intervalů, zvaných „pomodoro“, mezi kterými jsou krátké přestávky. To naučí mozek soustředit se na kratší úseky ve vrcholné formě. Tím je zaručeno, že každý krok je vykonán správně. Mezi pracovními úseky je čas na odpočinek. Tímto způsobem člověk minimalizuje únavu.

Pomodoro je zároveň aplikace v mobilu na měření času, která pomáhá hlídat časové intervaly. Na začátku prvního pracovního úseku stačí klepnout do mobilního telefonu a aplikace začíná odpočítávat první pracovní blok s 25 minutami. Po 25 minutách aplikace zazvoní a okamžitě nabízí odstartování pětiminutové přestávky. Po jejím konci opět nabídne start druhého 25 minutového pracovního bloku. Po každých čtyřech pracovních blocích následuje přestávka v délce 15 – 30 minut.