MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Ohlédnutí za projekty DigiKatalog a DigiStrategie 2020

Ohlédnutí za projekty DigiKatalog a DigiStrategie 2020

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Jak probíhala práce v systémových projektech DigiKatalog a DigiStrategie 2020 v uplynulém roce 2019? Seznamte se s klíčovými výstupy v dnešním článku.

V systémovém projektu DigiKatalog probíhá implementace evropského rámce digitálních kompetencí DigComp 2.1 do evaluačního online nástroje pro potřeby zaměstnavatelů, Úřadů práce i pro zaměstnance. Evaluační nástroj je ve fázi pilotního ověřování. Rámec DigComp 2.1 je použit i v inovované verzi nástroje pro moderní řízení lidských zdrojů, kterým je Národní soustava povolání (NSP). Zároveň se v systémovém projektu DigiKatalog připravuje řada metodik, mezi kterými je i metodika zavádění práce z domova, vhodná i pro státní a veřejnou správu.

Projekt DigiStrategie 2020 připravil sekundární analýzu na vzorku MML-TGI, takzvanou Segmentaci a typologii osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením v ČR. Analýza české populace v oblasti stavu digitálního vyloučení potvrdila, že tento jev je fenoménem sociálního vyloučení a do budoucna bude potřeba se jím seriózně zabývat. Hlavní proměnné, které mají totiž vliv na míru digitálního vyloučení, jsou věk, vzdělání a příjem, ale také míra příležitostí, které mohou být dané regionální disproporcí. Materiál je určen všem, kdo pracují v oblasti veřejných sociálních a vzdělávacích politik směrem k posilování společenské soudržnosti v moderní společnosti.

Evaldo - PortalDigi.cz

Dále projekt DigiStrategie 2020 vytvořil Metodiku identifikace osob digitálně vyloučených a ohrožených digitálním vyloučením.Metodika pokrývá téma digitálního vyloučení a jeho identifikace. Jedná se o metodickou pomůcku pro práci s konkrétními skupinami – uchazeči o zaměstnání, mládež a senioři.

Jednotná platforma pro všechny výstupy

Veškeré výstupy, analýzy a metodiky jsou veřejně dostupné na jednotné webové platformě PortálDigi, který má za úkol především informovat a vzdělávat v oblasti digitální gramotnosti a rozvíjet digitální kompetence občanů a zaměstnanců. PortálDigi obsahuje tematické články, edukační kurzy, videa a webináře, vysvětluje nové pojmy z oblasti digitální gramotnosti nebo informuje o událostech a akcích.​