MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Otevřené vzdělávací zdroje jsou budoucností moderní výuky

Otevřené vzdělávací zdroje jsou budoucností moderní výuky

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

I když dle aktuálního stavu pracovního trhu stále dominuje nabídka nad poptávkou, rozvíjející se trh práce si žádá vyšší vstupní požadavky vůči uchazeči. Ten, aby skutečně obstál dle svých představ na trhu práce, si dnes nevystačí pouze s tím, co se kdysi naučil ve škole a následně během několika let praxe.

Zaměstnavatelé chtějí a budou chtít od uchazeče stále víc – znalostí, dovedností, zkušeností. Čím dál větší důraz je kladen na celoživotní vzdělávání. To pomáhá nejen samotným uchazečům ve smyslu konkurenční výhody a dosažení lepšího ohodnocení na trhu práce, ale také otevírá možnosti flexibilněji reagovat na aktuální trendy a držet krok s narůstajícími požadavky doby. Postupná automatizace a robotizace řady činností už dnes zlehýnka začíná ukrajovat z pracovních příležitostí a přetvářet původní pracovní náplně řady povolání. Nutnost posilovat své osobní digitální kompetence nebyla nikdy důležitější než právě nyní.

Otevřené vzdělávací zdroje (z angličtiny Open Educational Resources, dále už jen jako OER) jsou ideálním nástrojem moderní doby technologií, které umožňují předat vědění napříč obory lidské činnosti. Jejich otevřenost, nebo chcete-li dostupnost zdarma, narovnává přístup ke vzdělávacím zdrojům a otevírá dveře ke kvalitnějšímu modernímu způsobu výuky. 

Mohlo by vás zajímat:

Pro vzdělavatele, školitele nebo učitele přináší OER další možnosti: jejich otevřenost umožňuje volnou aplikaci individuálních úprav s dalšími studijními materiály či jinými zdroji, a samozřejmě jejich následné svobodné šíření a distribuci. Samotné vytváření OER je nástrojem další komunikace vzdělávacích institucí, rozšíření standardní výuky o prvky mimoškolního vzdělávání, zvyšování osobní či institucionální prestiže, digitální gramotnosti, urychlení výměny příkladů dobré praxe a podpory změny v přístupu ke vzdělávání jako takovému.

Významným přínosem pro OER bylo vytvoření balíčku veřejných licencí Creative Commons, které otevírají přístup ke zdrojům za předpokladu zachování autorského práva. Autoři si sami vybírají, jaká práva nabídnou pro užívání svých děl veřejnosti a která práva si naopak uchovají. Jsou plně v souladu s českým autorským zákonem a jsou podporována ve vzdělávání v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.​