MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Rozhovor na téma vzdělávání seniorů v digitálních dovednostech

Rozhovor na téma vzdělávání seniorů v digitálních dovednostech

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Je třeba vnímat, že digitální gramotnost a negramotnost jsou volbou a že každý občan má na takovou volbu právo. Pro cílovou skupinu seniorů, která je ohrožena digitální negramotností a digitálním vyloučením, se jeví jako nejdůležitější faktor motivace. Aktuálně většina seniorů v okolním prostředí najde přístup k digitálním technologiím (telefon, tablet, počítač) s připojením na internet, je schopna se naučit jednoduché digitální technologie ovládat a smysluplně je využívat k překonání sociálního vyloučení, naplnění svých specifických potřeb a k reálnému zlepšení kvality života. Jací jsou senioři jako studenti a proč navštěvují počítačové kurzy? Nejen na to jsme se ptali Martiny Lalákové, lektorky počítačových kurzů v Centru Elpida.

  • Mohla byste nám představit Centrum Elpida a vaši lektorskou praxi?
Centrum Elpida je obecně prospěšná společnost, která má za cíl pomáhat seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Sídlí na dvou místech v Praze – na Pankráci a v Holešovicích, kde probíhají vzdělávací kurzy a semináře. Dále Elpida provozuje krizovou Linku seniorů a vydává časopis Vital.
Já osobně jsem se do Elpidy dostala díky povinné praxi na vysoké škole, kde jsem studovala Andragogiku a mým zvoleným zaměřením bylo právě vzdělávání seniorů. Díky zájmu o obor mi byla nabídnutá spolupráce a v Elpidě jsem momentálně šestým rokem, kde vykonávám mimo jiné pozici lektorky počítačových kurzů.
  • Jak dlouho Centrum Elpida realizuje počítačové kurzy pro seniory a zaznamenali jste zvyšující se zájem o počítačové kurzy v souvislosti s potřebou užívat digitální technologie v běžném životě?

Centrum Elpida realizuje počítačové kurzy téměř od začátku existence, konkrétně k roku 2003. Zájem o počítačové kurzy z řad seniorů stále je, jen se mění požadavky našich klientů. Začínali jsme kurzy o základním používání počítače, učili jsme seniory držet myš, psát na klávesnici, vyhledávat si jízdní řády. Dnes je učíme používat dotyková zařízení, natáčet videa, stahovat aplikace, ale také je upozorňujeme na nástrahy ve virtuálním prostoru a učíme je bezpečnému chování na internetu. Zaznamenali jsme také zvyšující se zájem o různorodost kurzů.

  • Máte již vypsané kurzy pro podzim. Jaká je jejich kapacita a o které kurzy je největší zájem?

Na podzim máme vypsaných kurzů a seminářů dvacet a to nepočítáme jednohodinová Témata dneška. Namátkou se jedná o Začínáme s tabletem, Pokračujeme s PC, seminář Digi foto, semináře na tvorbu rodokmenů MyHeritage, Jak na jazyky… Největší zájem momentálně zaznamenáváme o​​ kurz základů používání chytrých telefonů, o vytváření rodokmenu a o kurzy věnující se úpravám fotografií. Je to právě známka toho, že naši klienti již základní používání počítače zvládají a chtějí teď nové technologie využívat ke svým zájmům, koníčkům a dalšímu vzdělávání.

  • ​Kdo jsou účastníci vašich kurzů a jací jsou senioři jako studenti?
Naši klienti jsou lidé ve věku 55+ v podstatě z celé České republiky, i když vzhledem k našemu umístění v Praze je drtivá většina z hlavního města a jeho okolí. Jsou to lidé aktivní, energičtí a plní zájmu o zkvalitnění svého života, svého okolí ale také o vývoj celé planety. Elpida nesbírá informace o získaném vzdělání klientů, ale ze zkušenosti víme, že většina má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Co nás ale trošku „trápí“ je, že k nám chodí malé procento mužů. Muži tvoří asi 15% celkových návštěvníků. Toto číslo bychom rádi zvýšili.
Senioři jsou jako studenti úžasní. V kurzu jsou proto, že se opravdu chtějí něco nového naučit a většinou ví přesně co. Jsou snaživí, pilní a velkou výhodou pro lektora je, že nové znalosti stavějí na již získaných zkušenostech. Nejsou nepopsanou tabulí. A pro lektora jako člověka, je obohacující setkávat se s lidmi, kteří jsou plni životních zkušeností a moudrosti. 
  • ​Držet krok s vývojem technologií je v dnešní moderní době potřeba. Služby, komunikace nebo informace se digitalizují. Senioři jsou bezesporu ohroženi digitálním vyloučením nebo jsou již digitálně vyloučeni. Vnímají digitální ohrožení nebo vyloučení i účastníci vašich kurzů? Je to třeba důvod, proč se do nich hlásí?
Je to určitě jedním z důvodů. Slyší ve zprávách, že se více dočtou na webových stránkách, že si registraci vytvoří na internetu, že mohou platit přes online bankovnictví… To vše klienti zmiňují. A častým důvodem bývá usnadnění komunikace s vnoučaty. Ať již proto, aby si měli o čem povídat a aby děti viděly, že prarodiče jdou s dobou, tak také proto, že mají vnoučata v zahraničí a pomocí telefonu nebo počítače je to jediný způsob komunikace s nimi. 
Sekundární digitální propast se dotýká faktu, že mnoho seniorů základy počítačové gramotnosti již má, ale na rozdíl od mladších je to pro ně cizorodé prostředí. V tomto smyslu jsou křehkou cílovou skupinou, nedokáží v plné míře kriticky uvažovat, třídit množství informací, častěji naletí podvodným e-mailům, nebo neověřeným informacím. Velmi často přeposílají řetězové e-maily. Proto se náš úkol nyní mění. Učit JAK obstát ve virtuálním světě a neztratit se v informačním chaosu.​
  • Jak senioři vnímají informační a komunikační technologie?
To je složitější otázka. Pro starší lidi je vstup do nových technologií výzva a vyžaduje zvídavost, vůli a schopnost se učit i určitou flexibilitu myšlení. A tyto vlastnosti nemají všichni. Co se týká mých klientů v kurzu, tam zájem o technologie mají a vítají s nadšením vše nové. Možnost projít si virtuálně město na druhém konci světa, přijímat upozornění na aktuální dění, být v kontaktu s vnukem přes komunikační aplikace. Zkrátka o vše se zajímají a přijímají technologické novinky jako usnadnění a zpestření svého života.
Avšak i v Elpidě se setkáváme se seniory, kteří chodí na jiné kurzy, například na jazykové a o technologie se zajímají méně. Je pár jedinců, kteří tvrdí, že se bez nových technologií obejdou a když to vydrželi doposud, vydrží to i po zbytek svého života. 
  • Máte nějaký vzkaz, radu či zajímavost pro seniory, kteří chtějí držet krok s moderní technologickou dobou? 
Určitě ať se nevzdávají, ať se nebojí (že něco rozbijí) a ať se i nadále zajímají o technologický vývoj. I o dění kolem nich obecně. Moderní technologie seniorům dokáží usnadnit život, vylepšit status a dopomoci k určité životní spokojenosti. Senioři by se také neměli nechat vystrašit různými fake news či odradit neúspěchy. S moderními technologiemi je to jako se vším v životě, když k nim přistupujeme s rozumem, není důvod se obávat.​
  • Máte nějaké přání nebo vizi ohledně vzdělávání (nejen) seniorů v počítačové a digitální gramotnosti?
Generace seniorů, kteří se s technologiemi poprvé setkávají až ve vysokém věku, bude postupně ubývat. Většina dnešních pracujících ve svém zaměstnání počítač potřebuje nebo má již dotykový telefon. Proto i výukové osnovy budou s tímto trendem postupovat a měnit se. Vzdělávací aktivity by měly vždy korespondovat s aktuálním trendem právě proto, aby seniorovi „neujel vlak“.
Přání bych měla takové, aby každý senior měl přístup na internet. Aby mu byl oporou, rádcem, parťákem, pomocníkem, vzdělavatelem, asistentem a pomohl seniorovi stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.
Mohlo by vás zajímat: