9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

2016
klienti HR agentury
HR agentura Online People

Způsob získávání digitálních dovedností

2011
ČR, 16+
Český statistický úřad/Eurostat

World Internet Project 2014

2014
ČR, 15+
MEDIAN

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

2014
ČR, 11-17 let, 53 % dívek, 47 % chlapci
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Seznam.cz a Google

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015
ČR, Právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.
Český statistický úřad

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
ČR, 16+
Český statistický úřad

Využívání ICT v organizacích veřejné správy

2011
Organizace VS, zahrnuje organizační složky státu, všechny kraje i obce (včetně městských částí hl.m. Prahy).
český statistický úřad

Využívání ICT v organizacích veřejné správy

2011
ČR, státní správa, samospráva
Český statistický úřad

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

2016
ČR, 15+
Centrum pro mediální studia při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CEMES)

Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

2016
ČR, 18+
Asociace knihoven vysokých škol ČR, odborná komise IVIG

Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

2008
ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ
Patrik Okosy

Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

2017
ČR, děti, muži a ženy ve věku 18-25 let
Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

2010;2011
15 dětí ve věku 9 – 17 let, 14 rodičů
Bc. Iva Doležalová

Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

2012;2013
studenti Pedagogické fakulty UPOL
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UPOL

Průzkum webových stránek veřejné správy

2013
ČR, státní správa, samospráva
Český statistický úřad

Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

2016
ČR, SR, Belgie Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velká Británie, 11-30 let, ženy
Microsoft

Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

2006
ČR 16-65, zaměstnanci
Mgr. Pavel Sládek

Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

2015
ČR 18+, zaměstnanci
Bc. Tomáš Neuberg

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
ČR, 18+
Český statistický úřad

PISA 2012

2012
15letí žáci základních škol nebo víceletých gymnázií
OECD

OMG Research – Fenomén šedesátníků

2016
ČR, 55-69 let
OMG Research společně s Media Club

Nebezpečí internetové komunikace IV

2013
ČR, 11-17 let, 55 % dívek, 45 % chlapců
Kopecký & Krejčí

Národní výzkum kyberšikany učitelů

2016
ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži
Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

2011
ČR 16-65
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Mezinárodní šetření ICILS 2013

2013
žáci 8. ročníků ZŠ
Česká školní inspekce

Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání

2006
18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje)
STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.

Jaké jsou internetové děti

2015
ČR, žáci a žákyně 4.-9. tříd ZŠ, učitelky a učitelé ZŠ
Seznam.cz

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

2015
ČR 16+
EUROSTAT, Český statistický úřad

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

2006;2008;2010
ČR, 18+, zaměstnanci knihoven
Asociace knihoven vysokých škol

Informační společnost v číslech 2014-2016

2014;2015;2016
ČR, 18+
Český statistický úřad

Informační gramotnost VŠ studentů

2004;2005;2015;2016
ČR, 18+
Asociace knihoven vysokých škol

Informační gramotnost

2005
ČR, 15+
Ministerstvo informatiky ČR, STEM/MARK

ICT Kompetence učitelů

2006
učitelé
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Fenomén Minecraft v českém prostředí

2017
ČR
Pedagogická fakulta UP v Olomouci

EU Kids Online

2010
EU, děti 9-16 let
London School of Economics and Political Science. Department of Media and Communications, za ČR prof. David Šmahel, Ph.D. a kol (FSS MU Brno)

E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

2014
ČR, 18+
RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

2011
ČR 18+
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)

Digitální kompetence – digitální gramotnost

2016
neuvedeno
European Certification of Digital Literacy

Digital Competence Framework for citizens

2016
EU, 18+
Joint Research Centre

Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
ČR, 18+
MŠMT

České děti a Facebooku

2015
ČR, 8-17 let, 48 % chlapci, 52 % dívky
Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

2008
ČR, 16+
Centrum pro digitální budoucnost (USC Annenberg, USA)

Celostátní projekt E-bezpečí

2015
ČR, žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče
Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Aktér 12 – 2011

2011
ČR 18+
STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016
ČR, 18+
Trexima

Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

2009
ČR, 8-18 let
Kopecký & Krejčí