9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

Sběratel dat:
HR agentura Online People
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, cekem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Sběratel dat:
Centrum pro digitální budoucnost (USC Annenberg, USA)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovory.
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti

Dospělí na okraji informační společnosti – specifika překonávání digitální propasti

Sběratel dat:
Hana Zukalová, FF MU
Popis způsobu sběru:
hloubkové rozhovory, které probíhaly v místě zvoleném respondentem
Informační gramotnost

Informační gramotnost

Sběratel dat:
Ministerstvo informatiky ČR, STEM/MARK
Popis způsobu sběru:
15 tisíc náhodně vybraných ve věku 18-60 let, pak bylo přidáno dalších 500 jedinců ve věku 15-17 a 500 jedinců ve věku nad 61 let. Celkem tedy bylo v první fázi dotazováno 16000 respondentů. 500 respondentů testováno.
Informační společnost v číslech

Informační společnost v číslech

Sběratel dat:
ČSÚ, Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ zpracovával data ve spolupráci Eurostatu
Informační společnost v číslech 2014-2016

Informační společnost v číslech 2014-2016

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
standardní
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Sběratel dat:
EUROSTAT, Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).
Největší digitální propast je na Vysočině

Největší digitální propast je na Vysočině

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ, šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Sběratel dat:
Bc. Tomáš Neuberg
Popis způsobu sběru:
104 ze 182 oslovených zaměstnanců úřadu MČ Praha 7.
Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

Sběratel dat:
ČSÚ, MŠMT
Popis způsobu sběru:
ČSÚ zpracoval údaje MŠMT o vybavení IT technikou na školách
Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

Práce na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj

Sběratel dat:
Mgr. Pavel Sládek
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .
Průzkum webových stránek veřejné správy

Průzkum webových stránek veřejné správy

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Kvantitativní šetření – sběr údajů z webových stránek
Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Kvantitativní vyčerpávající dotazníkové šetření
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě - Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové kvantitativní dotazníkové šetření
Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Face-to-face rozhovory metodou CAPI.
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Výzkumný vzorek byl složen především žáky základních a středních škol v České republice. Pohlaví bylo zastoupeno půl na půl, z hlediska věku rozdělení do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let.