9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

Sběratel dat:
HR agentura Online People
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, cekem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102
České děti a Facebooku

České děti a Facebooku

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
online dotazník
České děti se chodí na internet bavit

České děti se chodí na internet bavit

Sběratel dat:
EU KIDS ONLINE IV, Masarykova univerzita
Popis způsobu sběru:
Jedná se o osobní setkání v posledním roce
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Sběratel dat:
Centrum pro digitální budoucnost (USC Annenberg, USA)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovory.
Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Sběratel dat:
Bc. Barbora Látalová Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů Magisterská diplomová práce
Popis způsobu sběru:
Vzhledem k charakteru práce a výzkumného šetření je metodou sběru dat polostrukturované hloubkové rozhovory.
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti

Dospělí na okraji informační společnosti – specifika překonávání digitální propasti

Sběratel dat:
Hana Zukalová, FF MU
Popis způsobu sběru:
hloubkové rozhovory, které probíhaly v místě zvoleném respondentem
EU Kids Online

EU Kids Online

Sběratel dat:
London School of Economics and Political Science. Department of Media and Communications, za ČR prof. David Šmahel, Ph.D. a kol (FSS MU Brno)
Popis způsobu sběru:
face-to-face standardizované rozhovory doplněné dotazníky
Fenomén Minecraft v českém prostředí

Fenomén Minecraft v českém prostředí

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
I potraviny se kupují kliknutím

I potraviny se kupují kliknutím

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
Internet - fenoménem dnešní doby

Internet – fenoménem dnešní doby

Sběratel dat:
GfK
Popis způsobu sběru:
standardní
Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Sběratel dat:
ČSÚ, EUROSTAT
Popis způsobu sběru:
Podrobnější informace naleznete v publikaci Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice – 2019 dostupné na webu ČSÚ.
Internet usnadňuje Čechům cestování

Internet usnadňuje Čechům cestování

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem
Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Sběratel dat:
Česká školní inspekce
Popis způsobu sběru:
testové úlohy, doprovodné dotazníky
Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Sběratel dat:
Studie ESPAD
Popis způsobu sběru:
Studie se provádí v 35 zemích v rámci celé Evropy. V ČR ji koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.
Nebezpečí internetové komunikace IV

Nebezpečí internetové komunikace IV

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Více na internetových stránkách výzkumu
OMG Research – Fenomén šedesátníků

OMG Research – Fenomén šedesátníků

Sběratel dat:
OMG Research společně s Media Club
Popis způsobu sběru:
V první části byl proveden kvantitativní výzkum, dle kterého byly respondenti segmentováni do 6 skupin. Ve druhé části výzkumu byl s jedním vybraným zástupcem z každé skupiny proveden etnografický hloubkový rozhovor.
On-line hlavně oblečení

On-line hlavně oblečení

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ.
PISA 2012

PISA 2012

Sběratel dat:
OECD
Popis způsobu sběru:
Žákovský dotazník otázky IC01-IC22, testové úlohy, doprovodné dotazníky
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Data ze šetření Statistika rodinných účtů
Proč jsou některé domácnosti bez internetu

Proč jsou některé domácnosti bez internetu

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
průzkum ČSÚ probíhal v českých domácnostech
Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi

Sběratel dat:
Bc. Iva Doležalová
Popis způsobu sběru:
Jedná se o kvalitativní výzkum s využitím metody zakotvené teorie. Rozhovory byly analyzovány pomocí Atlas.TI.
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ PODLE ÚDAJŮ ITU A NÁRODNÍCH REGULAČNÍCH ÚŘADŮ ČR A SR PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
osobní rozhovor s použitím počítače (CAPI)
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Výzkumný vzorek byl složen především žáky základních a středních škol v České republice. Pohlaví bylo zastoupeno půl na půl, z hlediska věku rozdělení do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let.
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Sběratel dat:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Seznam.cz a Google
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření.