České děti se chodí na internet bavit

České děti se chodí na internet bavit

Sběratel dat:
EU KIDS ONLINE IV, Masarykova univerzita
Popis způsobu sběru:
Jedná se o osobní setkání v posledním roce
Chtěli vám to zatajit...Nová studie ukazuje, proč se u nás daří dezinformacím

Chtěli vám to zatajit…Nová studie ukazuje, proč se u nás daří dezinformacím

Sběratel dat:
Výzkum STEMu
Popis způsobu sběru:
studii vypracoval STEM, článek s odkazem byl zveřejněn na aktualne.cz
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

Sběratel dat:
RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.
Popis způsobu sběru:
testováno bylo 99 studentů VŠ
Evropané přišli na chuť online nakupování

Evropané přišli na chuť online nakupování

Sběratel dat:
Eurotat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ použil data z šetření Eurostatu
Evropané si rozšiřují znalosti online kurzy

Evropané si rozšiřují znalosti online kurzy

Sběratel dat:
Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ využil dat, která sesbíral a zpracoval Eurostat.
Informační společnost v číslech - 2020

Informační společnost v číslech – 2020

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Pro podrobnější informace o šetřeních ČSÚ v oblasti ICT navštivte naše webové stránky www.czso.cz, sekci Informační technologie. https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_informacnich_technologii
Internet - fenoménem dnešní doby

Internet – fenoménem dnešní doby

Sběratel dat:
GfK
Popis způsobu sběru:
standardní
Internet používáme už 27 let

Internet používáme už 27 let

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Sběratel dat:
ČSÚ, EUROSTAT
Popis způsobu sběru:
Podrobnější informace naleznete v publikaci Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice – 2019 dostupné na webu ČSÚ.
Junioři a internet

Junioři a internet

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ, VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Sběratel dat:
Evropská komise
Popis způsobu sběru:
Neuvedeno
Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Sběratel dat:
Studie ESPAD
Popis způsobu sběru:
Studie se provádí v 35 zemích v rámci celé Evropy. V ČR ji koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.
Moderní technologie ve výuce I

Moderní technologie ve výuce I

Sběratel dat:
Autor: Mgr. Vojtěch Škarda Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z WWW: .
Popis způsobu sběru:
Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z WWW: .
Na sociálních sítích je už každý druhý

Na sociálních sítích je už každý druhý

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci se společností Eurostat
Online komunikace Evropanů s úřady roste

Online komunikace Evropanů s úřady roste

Sběratel dat:
Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ zveřejnil data zpracovaná Eurostatem
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Data ze šetření Statistika rodinných účtů
Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sběratel dat:
Digistrategie 2020
Popis způsobu sběru:
Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti  Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník) Od 2012 možnost kompletního vyplnění dotazníku on-line.
Stále častěji jednáme s úřady on-line

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ
Stále více zaměstnanců v EU používá firemní mobilní zařízení

Stále více zaměstnanců v EU používá firemní mobilní zařízení

Sběratel dat:
Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ využil statistiky Eurostatu
V nakupování e-knih a audioknih Češi zaostávají za Evropou

V nakupování e-knih a audioknih Češi zaostávají za Evropou

Sběratel dat:
Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ využil data z evropského šetření Eurostatu
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
osobní rozhovor s použitím počítače (CAPI)