České děti se chodí na internet bavit

České děti se chodí na internet bavit

Sběratel dat:
EU KIDS ONLINE IV, Masarykova univerzita
Popis způsobu sběru:
Jedná se o osobní setkání v posledním roce
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

Sběratel dat:
RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.
Popis způsobu sběru:
testováno bylo 99 studentů VŠ
Internet - fenoménem dnešní doby

Internet – fenoménem dnešní doby

Sběratel dat:
GfK
Popis způsobu sběru:
standardní
Internet používáme už 27 let

Internet používáme už 27 let

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Sběratel dat:
Evropská komise
Popis způsobu sběru:
Neuvedeno
Na sociálních sítích je už každý druhý

Na sociálních sítích je už každý druhý

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci se společností Eurostat
Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Počítač a internet v českých domácnostech (1989-2016)

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Data ze šetření Statistika rodinných účtů
Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sběratel dat:
Digistrategie 2020
Popis způsobu sběru:
Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti  Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník) Od 2012 možnost kompletního vyplnění dotazníku on-line.
Stále častěji jednáme s úřady on-line

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci – 2019

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
osobní rozhovor s použitím počítače (CAPI)