9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce nabízí home office

Sběratel dat:
HR agentura Online People
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, cekem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102
99 % studentů používá denně internet

99 % studentů používá denně internet

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Tyto a mnoho dalších informací přináší publikace Českého statistického úřadu Informační společnost v číslech 2020 a také časopis Statistika&My.
Být ICT odborníkem se vyplácí

Být ICT odborníkem se vyplácí

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ sbíral data o IT pracovnících v jednotlivých krajích ČR
Celostátní projekt E-bezpečí

Celostátní projekt E-bezpečí

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
není uvedeno
Češi se do počítačových kurzů nehrnou

Češi se do počítačových kurzů nehrnou

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
sběř dat provedl ČSÚ
České děti a Facebooku

České děti a Facebooku

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
online dotazník
Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Comparing Addictive Behavior on the Internet in the Czech Republic, Chile and Sweden

Sběratel dat:
Centrum pro digitální budoucnost (USC Annenberg, USA)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovory.
Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Sběratel dat:
Trexima
Popis způsobu sběru:
data do databáze jsou získávána od společností nabízejících kurzy dalšího vzdělávání, šetření probíhalo průběžně
Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů

Sběratel dat:
MŠMT
Popis způsobu sběru:
Databáze udělených akreditací, šetření probíhalo průběžně od roku 1991
Digital Competence Framework for citizens

Digital Competence Framework for citizens

Sběratel dat:
Joint Research Centre
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Digitální kompetence – digitální gramotnost

Digitální kompetence – digitální gramotnost

Sběratel dat:
European Certification of Digital Literacy
Popis způsobu sběru:
neuvedeno
Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů

Sběratel dat:
Bc. Barbora Látalová Digitální technologie v životě předškoláků pohledem rodičů Magisterská diplomová práce
Popis způsobu sběru:
Vzhledem k charakteru práce a výzkumného šetření je metodou sběru dat polostrukturované hloubkové rozhovory.
Dospělí na okraji informační společnosti - specifika překonávání digitální propasti

Dospělí na okraji informační společnosti – specifika překonávání digitální propasti

Sběratel dat:
Hana Zukalová, FF MU
Popis způsobu sběru:
hloubkové rozhovory, které probíhaly v místě zvoleném respondentem
Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Sběratel dat:
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Popis způsobu sběru:
Šetření dospělých ve věku 16, 65 let, Účast 24 zemí, celkem 166 000 respondentů, V ČR osloveno 14 000 domácností, data získána od 6102 .
E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

E-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J.E.Purkyně

Sběratel dat:
RNDr. PAVEL PEŠAT, Ph.D., doc. PaedDr. JANA LOPÚCHOVÁ, PhD.
Popis způsobu sběru:
testováno bylo 99 studentů VŠ
Fenomén Minecraft v českém prostředí

Fenomén Minecraft v českém prostředí

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
I potraviny se kupují kliknutím

I potraviny se kupují kliknutím

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
ICT Kompetence učitelů

ICT Kompetence učitelů

Sběratel dat:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis způsobu sběru:
kvalitativní sběr dat u cílové skupiny pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol
Informační gramotnost

Informační gramotnost

Sběratel dat:
Ministerstvo informatiky ČR, STEM/MARK
Popis způsobu sběru:
15 tisíc náhodně vybraných ve věku 18-60 let, pak bylo přidáno dalších 500 jedinců ve věku 15-17 a 500 jedinců ve věku nad 61 let. Celkem tedy bylo v první fázi dotazováno 16000 respondentů. 500 respondentů testováno.
Informační gramotnost VŠ studentů

Informační gramotnost VŠ studentů

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření v knihovnách.
Informační společnost v číslech - 2020

Informační společnost v číslech – 2020

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Pro podrobnější informace o šetřeních ČSÚ v oblasti ICT navštivte naše webové stránky www.czso.cz, sekci Informační technologie. https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani_informacnich_technologii
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření. V jednotlivých letech vyplnilo 16, 14, 15 vysokých škol (z 26 veřejných VŠ), celkem 763 zaměstnanců.
Internet - fenoménem dnešní doby

Internet – fenoménem dnešní doby

Sběratel dat:
GfK
Popis způsobu sběru:
standardní
Internet používáme už 27 let

Internet používáme už 27 let

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ
Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Internet se stal v Česku standardním zdrojem zdravotních informací

Sběratel dat:
ČSÚ, EUROSTAT
Popis způsobu sběru:
Podrobnější informace naleznete v publikaci Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví v České republice – 2019 dostupné na webu ČSÚ.
Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Internetové dovednosti v EU 28 a v České republice

Sběratel dat:
EUROSTAT, Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing).
Jaké jsou internetové děti

Jaké jsou internetové děti

Sběratel dat:
Seznam.cz
Popis způsobu sběru:
2 části – první byla zaměřená na uživatelské zvyklosti dětí, kdy děti při hodinách výpočetní techniky vyplnily on-line dotazníky a druhá na zvyklosti učitelů informatiky.
Junioři a internet

Junioři a internet

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ, VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Sběratel dat:
Evropská komise
Popis způsobu sběru:
Neuvedeno
Koronavirus přinesl rekordní tržby a nové příležitosti e-shopům

Koronavirus přinesl rekordní tržby a nové příležitosti e-shopům

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Více se dozvíte v Rychlé informaci o vývoji v domácím maloobchodě zveřejněné na webu Českého statistického úřadu.
Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání

Mediální gramotnost – nový rozměr vzdělávání

Sběratel dat:
STEM - Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3.
Popis způsobu sběru:
Šlo o 1313 respondentů z celé ČR ve věku 18 až 59 let (kvótní výběr podle kriterií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a kraje). Standardizované osobní rozhovory (face to face) provedli tazatelé STEM v prosinci roku 2006.
Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Sběratel dat:
Česká školní inspekce
Popis způsobu sběru:
testové úlohy, doprovodné dotazníky
Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Sběratel dat:
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Popis způsobu sběru:
testové úlohy, doprovodný dotazník
Moderní technologie ve výuce I

Moderní technologie ve výuce I

Sběratel dat:
Autor: Mgr. Vojtěch Škarda Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z WWW: .
Popis způsobu sběru:
Národní zpráva ICILS 2013. ICILS 2013. [online]. © 2011–2014 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z WWW: .
Národní výzkum kyberšikany učitelů

Národní výzkum kyberšikany učitelů

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
Nebezpečí internetové komunikace IV

Nebezpečí internetové komunikace IV

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Více na internetových stránkách výzkumu
Největší digitální propast je na Vysočině

Největší digitální propast je na Vysočině

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ, šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.
OMG Research – Fenomén šedesátníků

OMG Research – Fenomén šedesátníků

Sběratel dat:
OMG Research společně s Media Club
Popis způsobu sběru:
V první části byl proveden kvantitativní výzkum, dle kterého byly respondenti segmentováni do 6 skupin. Ve druhé části výzkumu byl s jedním vybraným zástupcem z každé skupiny proveden etnografický hloubkový rozhovor.
PISA 2012

PISA 2012

Sběratel dat:
OECD
Popis způsobu sběru:
Žákovský dotazník otázky IC01-IC22, testové úlohy, doprovodné dotazníky
Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti

Sběratel dat:
Bc. Tomáš Neuberg
Popis způsobu sběru:
104 ze 182 oslovených zaměstnanců úřadu MČ Praha 7.
Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

Sběratel dat:
ČSÚ, MŠMT
Popis způsobu sběru:
ČSÚ zpracoval údaje MŠMT o vybavení IT technikou na školách
Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie

Sběratel dat:
Microsoft
Popis způsobu sběru:
Online strukturovaný dotazník, kvóty na věkové skupiny (rovnoměrné rozložení věkových skupin 11-15, 16-19, 20-23, 24-27, 28-30)
Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu

Sběratel dat:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PF UPOL
Popis způsobu sběru:
Studenti byli osloveni prostřednictvím komunikačních kanálů Univerzity Palackého, prostřednictvím webových stránek projektu E-Synergie a E-bezpečí.
Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Sběratel dat:
MŠMT
Popis způsobu sběru:
3370 insittucí, dotazníkové šetření
Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sexting a rizikové seznamování dětí v kyberprostoru

Sběratel dat:
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Popis způsobu sběru:
dotazníkové šetření
Síť ovládl mobilní internet

Síť ovládl mobilní internet

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat v ČR provedl ČSÚ, sběr dat v EU provedl OECD BROADBAND STATISTICS.
Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Současné možnosti využití informačních technologií ve škole

Sběratel dat:
Patrik Okosy
Popis způsobu sběru:
Žáci ZŠ - 28 dotazníků, 16 hoši, 12 dívky Studenti SŠ – 22 dotazníků, 16 muži, 6 ženy
Stále častěji jednáme s úřady on-line

Stále častěji jednáme s úřady on-line

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ
Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol ČR, odborná komise IVIG
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let

Sběratel dat:
Centrum pro mediální studia při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (CEMES)
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem – kombinace dotazování PAPI (76 %) a CAPI (24 %). Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník. Počet proměnných: 143.
Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

Ve využívání internetu jsou si Češi a Slováci podobní

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ PODLE ÚDAJŮ ITU A NÁRODNÍCH REGULAČNÍCH ÚŘADŮ ČR A SR PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Videohry hrajeme do 24 let

Videohry hrajeme do 24 let

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ využil data: ICT USAGE IN HOUSEHOLDS AND BY INDIVIDUALS, EUROSTAT
Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Využívání mobilního telefonu dětmi 8-18let

Sběratel dat:
Kopecký & Krejčí
Popis způsobu sběru:
Výzkumný vzorek byl složen především žáky základních a středních škol v České republice. Pohlaví bylo zastoupeno půl na půl, z hlediska věku rozdělení do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech respondentů bylo ve věku 11-16 let.
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu

Sběratel dat:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci, Seznam.cz a Google
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření.
Vzdělávání dospělých - specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Vzdělávání dospělých – specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Dotazování v domácnostech. Členové domácnosti ve věku od 18 do 69 let. V průběhu sběru dat byly shromážděny údaje o 10 190 respondentech.
World Internet Project 2014

World Internet Project 2014

Sběratel dat:
MEDIAN
Popis způsobu sběru:
Face-to-face rozhovory metodou CAPI. Stratifikovaný náhodný výběr kombinovaný s kvótním výběrem
Způsob získávání digitálních dovedností

Způsob získávání digitálních dovedností

Sběratel dat:
Český statistický úřad/Eurostat
Popis způsobu sběru:
Osobní rozhovor tazatele s respondentem s využitím počítače