Digital Competence Framework for citizens

Digital Competence Framework for citizens

Sběratel dat:
Joint Research Centre
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Dvě třetiny pracujících používají IT

Dvě třetiny pracujících používají IT

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření. V jednotlivých letech vyplnilo 16, 14, 15 vysokých škol (z 26 veřejných VŠ), celkem 763 zaměstnanců.
Na sociálních sítích je už každý druhý

Na sociálních sítích je už každý druhý

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci se společností Eurostat
Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ - ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ ICT V DOMÁCNOSTECH A MEZI JEDNOTLIVCI, ÚZIS ČR A VLASTNÍ DOPOČTY ČSÚ
Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Podíl firem se zkušeností s daným incidentem na celkovém počtu firem s 10 a více zaměstnanci v dané velikostní skupině
Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sběratel dat:
Digistrategie 2020
Popis způsobu sběru:
Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti  Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník) Od 2012 možnost kompletního vyplnění dotazníku on-line.