Být ICT odborníkem se vyplácí

Být ICT odborníkem se vyplácí

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ sbíral data o IT pracovnících v jednotlivých krajích ČR
Digital Competence Framework for citizens

Digital Competence Framework for citizens

Sběratel dat:
Joint Research Centre
Popis způsobu sběru:
standardní kvantitativní sběr dat
Dvě třetiny pracujících používají IT

Dvě třetiny pracujících používají IT

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem
Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Sběratel dat:
Asociace knihoven vysokých škol
Popis způsobu sběru:
Dotazníkové šetření. V jednotlivých letech vyplnilo 16, 14, 15 vysokých škol (z 26 veřejných VŠ), celkem 763 zaměstnanců.
Lidé si vydělávají on-line prací stále častěji

Lidé si vydělávají on-line prací stále častěji

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Výzkum zapojení do práce na on-line platformách, který ve 13 evropských státech včetně Česka provedlo konsorcium pod vedením statistiků z University of Hertfordshire.
Na sociálních sítích je už každý druhý

Na sociálních sítích je už každý druhý

Sběratel dat:
Český statistický úřad
Popis způsobu sběru:
Sběr dat provedl ČSÚ ve spolupráci se společností Eurostat
Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

Ordinaci bez počítače už skoro nikde nenajdete

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
ČSÚ - ŠETŘENÍ O VYUŽÍVÁNÍ ICT V DOMÁCNOSTECH A MEZI JEDNOTLIVCI, ÚZIS ČR A VLASTNÍ DOPOČTY ČSÚ
Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

Sběratel dat:
ČSÚ
Popis způsobu sběru:
Podíl firem se zkušeností s daným incidentem na celkovém počtu firem s 10 a více zaměstnanci v dané velikostní skupině
Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Sběratel dat:
Digistrategie 2020
Popis způsobu sběru:
Pro výzkum je osloven vždy jen jeden člen domácnosti  Kvótní předpis výběru respondenta Osobní rozhovor v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku (on-line nebo papírový dotazník) Od 2012 možnost kompletního vyplnění dotazníku on-line.
Stále více zaměstnanců v EU používá firemní mobilní zařízení

Stále více zaměstnanců v EU používá firemní mobilní zařízení

Sběratel dat:
Eurostat
Popis způsobu sběru:
ČSÚ využil statistiky Eurostatu